Mijn BVDM

Category Archives: Newsletter

Vennootschapsbijdrage anno 2022

Vennootschappen dienen een jaarlijkse sociale bijdrage te betalen om net zoals zelfstandigen hun steentje bij te dragen. Met deze bijdrage financiert de overheid diverse initiatieven voor zelfstandigen. De bijdrage, die afhankelijk is van het balanstotaal van het voorlaatst afgesloten boekjaar, … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsbijdrage anno 2022

Hervorming regeling auteursrechten

In de laatste week van oktober heeft de ministerraad een voorontwerp van een programmawet goedgekeurd waarin de regeling voor auteursrechten grondig hervormd wordt. Het voorontwerp geeft een beperktere omschrijving aan de vergoedingen die fiscaal aanzien kunnen worden als ‘auteursrechten’, waardoor … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Hervorming regeling auteursrechten

Elektronisch betalen: de nieuwe norm

Om de strijd tegen fiscale fraude verder aan te gaan en het betalingsproces voor consumenten te vereenvoudigen, heeft de wetgever een nieuwe wet doorgevoerd waarbij ondernemingen verplicht worden om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. De nieuwe wet is … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Elektronisch betalen: de nieuwe norm

Verplichte elektronische facturatie

In oktober 2021 heeft de minister van Financiën in een beleidsnota aangekondigd dat ondernemingen in de nabije toekomst verplicht zullen worden om facturen op elektronische wijze te versturen en ontvangen. Met deze maatregel wil de minister de BTW kloof, die … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Verplichte elektronische facturatie

Wijziging pensioen zelfstandigen en 80% regel

In de zomer van 2021 heeft de regering een wijziging doorgevoerd in de berekening van de wettelijke pensioenen van zelfstandigen, waardoor elk gewerkt loopbaanjaar vanaf 2021 extra pensioen oplevert. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat het wettelijk pensioen van zelfstandigen … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging pensioen zelfstandigen en 80% regel