Mijn BVDM

Nieuwe regels voor de btw-vrijstellingsregeling ‘kleine onderneming’

Gepubliceerd op 22-03-2024 door Nick Verheyden

Recentelijk is het wetsontwerp voor de wijziging van de btw-vrijstellingsregeling ‘kleine onderneming’ goedgekeurd. Deze wijziging stelt ondernemingen in staat om ook over de landsgrenzen heen de btw-vrijstellingsregeling toe te passen vanaf 1 januari 2025.

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen
Onder de huidige regeling kunnen Belgische btw-plichtigen in principe opteren voor de vrijstellingsregeling als hun jaaromzet de grens van € 25.000,00 niet overschrijdt. De vrijstellingsregeling kan echter niet altijd toegepast worden (bijvoorbeeld bij btw-eenheden of bij werken in onroerende staat).

Deze vrijstellingsregeling leidt tot administratieve vereenvoudiging omdat deze ondernemingen onder meer geen periodieke btw-aangiftes moeten indienen. Voorheen was deze regeling enkel van toepassing in het binnenland.

Twee drempels
In het wetsontwerp van de gewijzigde btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wordt het mogelijk om de vrijstellingsregeling ook toe te passen op omzet die in het buitenland wordt gegenereerd. Hiervoor wordt een dubbele drempel ingevoerd:

  • Nationale drempel: Elk Europees land hanteert een eigen drempel die niet mag worden overschreden. In België bedraagt dit € 25.000,00.
  • Europese drempel: De totale jaaromzet in Europa mag de grens van € 100.000,00 niet overschrijden.  

Formaliteiten
Om gebruik te kunnen maken van de btw-vrijstellingsregeling ‘kleine ondernemingen’ in België, volstaat het nog steeds om dit zoals voorheen te melden via de klassieke formulieren 604A of 604B.

Als een onderneming ook gebruik wil maken van de btw-vrijstellingsregeling in andere Europese landen, moet zij een voorafgaande kennisgeving indienen bij de btw-administratie. In de praktijk zal het BTW nummer van de aanvragende onderneming aangevuld worden met “EX” (bv.: “BE0999.999.999EX”).

Belgische ondernemingen die ook omzet genereren in andere lidstaten, zullen elk kwartaal (binnen de maand na afloop van elk kwartaal) zowel de Belgische omzet als de omzet in de andere lidstaten moeten mededelen.

Wat met buitenlandse ondernemingen?
Deze regeling zal ook gelden voor de in een andere Europese Lidstaat gevestigde ondernemingen die gebruik maken van deze btw-vrijstellingsregeling. Als deze ondernemingen in België omzet genereren, moeten zij hun jaaromzet in België beperken tot maximaal € 25.000,00 om gebruik te kunnen maken van deze btw-vrijstellingsregeling. Deze buitenlandse onderneming hoeft dan geen Belgisch BTW-nummer aan te vragen en hoeft ook geen periodieke btw-aangiftes in te dienen in België.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.