Mijn BVDM

Verhoogde kostenaftrek voor elektronische facturatie: Wie komt ervoor in aanmerking en welke kosten?

Gepubliceerd op 22-03-2024 door Nick Verheyden

Met de invoering van de elektronische facturatieverplichting in B2B-relaties vanaf 2026, heeft de wetgever besloten om als incentive een verhoogde kostenaftrek van 120% in te voeren voor de kosten die worden gemaakt om aan deze nieuwe verplichting te voldoen. Deze verhoogde kostenaftrek zou in principe vanaf dit jaar in voege treden.

Voor wie?
Deze verhoogde kostenaftrek kan toegepast worden door zowel eenmanszaken als vennootschappen die voldoen aan de definitie van een ‘kleine onderneming’.

Welke kosten?
De verhoogde kostenaftrek is enkel van toepassing op kosten die gerelateerd zijn aan facturatiepaketten voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in een gestructureerd formaat (PEPPOL). Afschrijvingen worden echter expliciet uitgesloten. Hoewel investeringen in dergelijke activa niet in aanmerking komen voor de verhoogde kostenaftrek, kan wel gebruik worden gemaakt van de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen, momenteel vastgesteld op 20,50%.

In een toelichting heeft men verduidelijkt dat het gaat over de periodieke abonnementskosten voor factureringspakketten, evenals de advieskosten die specifiek worden gemaakt voor de voorbereiding van de e-facturatie van een onderneming. Bovendien zou de minister van Financiën dit verduidelijkt hebben in de Kamercommissie voor Financiën.

Termijn?
De verhoogde kostenaftrek is in principe van toepassing vanaf aanslagjaar 2025 (voor boekjaren die ten vroegste zijn aangevangen op 01/01/2024 tot aanslagjaar 2029 (voor boekjaren die ten vroegste zijn aangevangen op 01/01/2028).

U leest het goed, ‘in principe’, want de maatregel kan pas in werking treden zodra er machtiging wordt verleend door Europa omtrent de invoering van de wet van 6 februari 2024.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.