Mijn BVDM

Wijziging ficheverplichting voor toegekende kostenvergoedingen

Gepubliceerd op 01-09-2021 door Nick Verheyden

Om een beter zicht te hebben op de zogenaamde ‘kosten eigen aan de werkgever’, heeft de wetgever beslist dat vanaf januari 2022 het exacte bedrag van alle soorten kostenvergoedingen vermeld moet worden op de fiches 281.10 of 281.20. Momenteel is dit enkel nodig voor forfaitaire kostenvergoedingen die niet gebaseerd zijn op ernstige normen.

Huidige regeling
Opdat de kosten eigen aan de werkgever aftrekbaar kunnen zijn in hoofde van de werkgever, moeten de toegekende kostenvergoedingen vermeld worden op een fiche 281.10 of 281.20. Afhankelijk van de wijze waarop de werkgever de kosten terugbetaalt, dient de fiche anders ingevuld te worden:

  • Als de terugbetaling van de kosten gebaseerd is op basis van bewijsstukken moet het toegekende bedrag niet vermeld worden op een fiche. Er moet enkel “Ja – bewijsstukken” vermeld worden op de fiche. (= Variabele kostenvergoeding)
  • Als de terugbetaling gebaseerd is op forfaitaire wijze op basis van ernstige normen, moet het bedrag eveneens niet vermeld worden op een fiche. Er moet enkel “Ja – ernstige normen” vermeld worden op de fiche. (= Forfaitaire kostenvergoeding)
  • Als de terugbetaling gebaseerd is op forfaitaire wijze zonder ernstige normen moet het effectieve bedrag vermeld  worden op de fiche. (= Forfaitaire kostenvergoeding)

Nieuwe regeling
Aangezien de fiscus met de huidige regeling geen duidelijk beeld heeft van de toegekende kostenvergoedingen, heeft men besloten dat vanaf januari 2022 het volledige bedrag van alle bovenvermelde kostenvergoedingen (zowel de variabele kostenvergoeding, als beide forfaitaire kostenvergoedingen) vermeld moet worden op de fiscale fiches 281.10 of 281.20.

Als de forfaitaire kostenvergoedingen (ernstige normen én zonder ernstige normen) niet worden opgenomen in een fiche, zal dit de niet-aftrekbaarheid van de kost in hoofde van de werkgever tot gevolg hebben en/of de toepassing van de aanslag geheime commissielonen in de aangifte vennootschapsbelasting.

Als de variabele kostenvergoeding daarentegen niet vermeld wordt op de fiche, heeft dit niet meteen de niet-aftrekbaarheid van de kost in hoofde van de werkgever tot gevolg, noch de toepassing van de aanslag geheime commissielonen in de aangifte vennootschapsbelasting. Het niet opnemen van een variabele kostenvergoeding op fiche kan wel gesanctioneerd worden met een administratieve boete.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.