Mijn BVDM

Coronapremie voor werknemers

Gepubliceerd op 01-09-2021 door Nick Verheyden

De regering heeft beslist om ondernemingen, die ondanks de coronacrisis goede resultaten behaalden, de mogelijkheid te bieden om hun werknemers een eenmalige coronapremie van maximaal € 500,00 toe te kennen in de vorm van consumptiecheques.


Voorwaarden

Om dergelijke coronapremie te kunnen toekennen, moet de onderneming goede resultaten hebben behaald tijdens de coronacrisis. De regering heeft zelf echter niet gedefinieerd wat “goede resultaten” precies zijn. Ze laten dit over aan het sociaal overleg.

Als tweede voorwaarde mag de totaalwaarde van de toegekende coronapremie niet meer bedragen dan € 500,00 per werknemer. Bovendien dient de coronapremie collectief worden toegekend aan alle werknemers die behoren tot een bepaalde categorie of groep en moet de premie toegekend worden in de vorm van consumptiecheques.

Coronapremie fiscaal
De coronapremie is voor werknemers vrijgesteld van personenbelasting en zal voor de werkgever fiscaal aftrekbaar zijn. Op de coronapremie is een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd. Dit wil zeggen dat als u aan een werknemer een coronapremie van netto € 500,00 uitbetaald, u bruto een totale loonkost heeft van € 582,50.

De consumptiecheques voor deze coronapremie kunnen aangekocht worden sinds 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. De geldigheidsduur van de cheques loopt tot uiterlijk 31 december 2022.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.