Mijn BVDM

Inhoudingsplicht gecontroleerd?

Gepubliceerd op 27-08-2021 door Nick Verheyden

Als u beroep doet op ondernemingen uit bepaalde sectoren, moet u verplicht nagaan of deze fiscale of sociale schulden hebben. Indien deze ondernemingen dergelijke schulden hebben, moet u zich houden aan de inhoudingsplicht.

Wat is inhoudingsplicht precies?
Als u beroep doet op een onderneming voor:
– Werken in onroerende staat (behalve enkele activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouwsector);
– de levering van stortklaar beton;
– werken in de vleessector;
– diensten van de bewakings- en/of toezichtsdiensten sector
én u stelt vast dat deze onderneming fiscale of sociale schulden heeft, moet u een bepaald percentage van het factuurbedrag van deze leverancier inhouden en doorstorten.

In het geval dat uw leverancier fiscale schulden heeft, dient u 15% van het factuurbedrag excl. BTW in te houden en door te storten aan de FOD Financiën. Indien uw leverancier sociale schulden heeft, bent u verplicht om 35% van het factuurbedrag excl. BTW in te houden en door te storten aan de RSZ. Het saldo kan u overmaken naar uw leverancier.

Hoe controleren?
Via de website www.checkinhoudingsplicht.be kan u in één oogopslag zien of een onderneming fiscale of sociale schulden heeft door eenvoudigweg het ondernemingsnummer in te vullen. U kan op deze website ook meteen een attest downloaden als bewijsstuk dat u heeft nagezien of er eventuele inhoudingsplicht van toepassing is. Let op: Dit attest is slechts beperkt geldig tot een bepaalde datum zoals vermeld staat op het attest. Indien u na deze datum nog een factuur zou willen betalen aan deze leverancier, dient u de inhoudingsplicht opnieuw te controleren.

Wat zijn de sancties?
Als u zonder enig nazicht de facturen van uw leveranciers betaalt en later blijkt dat voor een bepaalde leverancier er inhoudingsplicht van toepassing is, kunnen er strenge sancties worden opgelegd.

Men kan u zowel een administratieve boete opleggen die gelijk is aan 200% van het bedrag dat u origineel had moeten inhouden, als u gedeeltelijk hoofdelijk aansprakelijk stellen voor betaling van de schulden van uw leverancier. Indien uw leverancier fiscale schulden heeft kan u aansprakelijk gesteld worden tot 35% van de uitgevoerde werken. Indien deze sociale schulden heeft kan dit zelfs oplopen tot 100% van de uitgevoerde werken.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.