Mijn BVDM

De impact van tijdelijke werkloosheid op vakantie

Gepubliceerd op 19-02-2021 door Nick Verheyden

Afgelopen jaar hebben veel bedrijven gebruik gemaakt van de regeling tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers. Vóór de coronacrisis werden dagen van tijdelijke werkloosheid niet gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld in het volgende jaar. In deze uitzonderlijke situatie heeft de wetgever beslist om ook hierin tegemoet te komen.


Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid

Voorheen werden enkel dagen van economische werkloosheid gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van vakantiedagen en het vakantiegeld in het volgende jaar. Met de coronacrisis heeft de wetgever al snel beslist om de dagen van tijdelijke werkloosheid in de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020 gelijk te stellen met gewerkte dagen voor de berekening.

Ondertussen is de Nationale Arbeidsraad eveneens overeengekomen dat de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 september en 31 december 2020 gelijkgesteld zullen worden met gewerkte dagen voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld in 2021. Dit is nog niet definitief in een wet omgezet, maar men verwacht dat dit niet meer lang zal duren.

Voorziening vakantiegeld?
Hoewel de werkgever geen bezoldiging moest betalen voor de dagen van tijdelijke werkloosheid, zal er bij de jaarafsluiting wél een provisie vakantiegeld aangelegd moeten worden voor de gelijkgestelde dagen van tijdelijke werkloosheid.

Aangezien dit voor een stijgende loonkost zorgt bij ondernemingen, heeft de overheid beslist om hiervoor te voorzien in een compensatie om een gedeelte van deze kost te compenseren. De grootte van deze tegemoetkoming hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid dat de onderneming in het tweede kwartaal 2020 heeft toegepast.

De totale compensatie voor alle bedienden in België bedraagt 93.582.741,00 euro. Dit totaal bedrag zal aan de hand van de ‘gewichten’ verdeeld worden onder alle werkgevers die recht hebben op een compensatie. Ook voor arbeiders wordt in een totale compensatie van 93.582.741,00 voorzien. Dit bedrag zal gestort worden aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie zodat de dienst over voldoende middelen beschikt om het vakantiegeld van de arbeiders uit te betalen.

De compensatie bij bedienden wordt als volgt bepaald (a.d.h.v. de gegevens van het tweede kwartaal van 2020):

  • Ondernemingen die tussen 10% en 20% tijdelijke werkloosheid hebben gehad door corona: 33,00%;
  • Ondernemingen die tussen de 20% en 50% tijdelijke werkloosheid hebben gehad door corona: 66,00%;
  • Ondernemingen die meer dan 50% tijdelijke werkloosheid hebben gehad door corona: 100%.

Vervolgens wordt voor de bepaling van de compensatie een ‘gewicht’ toegekend aan alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid. Dit gewicht wordt bepaald aan de hand van het % van tijdelijke werkloosheid van het tweede derde en vierde kwartaal 2020 en het compensatiepercentage. Aan de hand van dit gewicht zullen werkgevers hun deel als compensatie verkrijgen.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.