Mijn BVDM

Einde van het duolegaat en invoering van de ‘vriendenerfenis’

Gepubliceerd op 06-11-2020 door Birger Van de Merlen

Zoals aangekondigd in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering, zullen er opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd worden voor de erf- en schenkbelastingen in Vlaanderen. Zo wordt de fiscale optimalisatie van een duolegaat afgeschaft, wordt de ‘vriendenerfenis’ ingevoerd en zal de zogenaamde ‘verdachte periode’ bij schenkingen verlengend worden.


Einde van het duolegaat

Het duolegaat, dat oorspronkelijk leven werd ingeroepen om een nalatenschap fiscaal te optimaliseren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat goede doelen extra inkomsten kunnen vergaren, zal vanaf 1 juli 2021 worden afgeschaft.

Een duolegaat zorgde ervoor dat u uw nalatenschap zowel aan een vriend, kennis of familielid, als aan een goed doel kon nalaten. Er was hier dan sprake van twee legatarissen. Met dit systeem is het mogelijk om nalatenschappen fiscaal te optimaliseren aangezien bij een duolegaat het goede doel de erfbelasting van de andere legataris moest betalen. Gezien goede doelen aan een gunstiger tarief erfbelasting moeten betalen, houdt de andere legataris op het einde van de rit netto meer over.

Vermits in de praktijk reeds is gebleken dat het deel dat het goede doel uiteindelijk overhield vaak zeer minimaal was en het bijkomend een hele administratieve rompslomp is voor het goede doel, heeft de regering besloten om de fiscale optimalisatie bij een duolegaat af te schaffen.

Om ervoor te zorgen dat goede doelen door deze afschaffing niet te hard benadeeld worden, heeft Vlaams minister van Financiën Diependaele beslist om de tarieven van schenk- én erfbelasting aan goede doelen te verlagen naar 0 procent. Met deze tariefdaling weten mensen dat als ze een gedeelte van hun vermogen overlaten aan een goed doel, dat elke euro effectief naar het goede doel gaat. Hierdoor hoopt men dat mensen nog steeds aan goede doelen zullen schenken of nalaten.

De vriendenerfenis
Om ervoor te zorgen dat mensen na de afschaffing van het duolegaat nog steeds op een voordelig(ere) manier aan vrienden, kennissen of verre familieleden zouden kunnen nalaten, heeft de regering beslist om de zogenaamde’ vriendenerfenis’ in te voeren.

In sommige situaties hebben mensen een sterkere band met een vriend of een ver familielid dan met een dicht familielid. Om ervoor te zorgen dat deze mensen niet volledig benadeeld worden, wordt in de hervorming voorzien in een voordeligere manier om een erfenis na te laten aan deze personen.

Met de nieuwe hervorming is het mogelijk om aan bijvoorbeeld een beste vriend uw erfenis na te laten tegen het verminderd tarief van 3 procent in plaats van 25 procent in de eerste schijf tot € 15.000,00. Concreet kan dit voor een netto besparing zorgen van € 3.300,00. Deze nieuwe regeling treed in werking voor de erfenissen die openvallen vanaf 1 juli 2021.

Uitbreiding van de verdachte periode
Als schenkingen niet geregistreerd worden en de schenker binnen de zogenaamde ‘verdachte periode’ overlijdt, zal er alsnog erfbelasting geheven worden op de schenking. Vermits de tarieven in de erfbelasting hoger liggen als in de schenkbelasting, is dit uiteraard iets dat zeer impactvol kan zijn.

Voorheen bedroeg deze verdachte periode 3 jaar, maar met de hervorming wordt deze uitgebreid naar 4 jaar. De regering tracht hiermee om meer schenkingen te laten registeren. Ook deze regeling gaat in vanaf 1 juli 2021.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.