Mijn BVDM

Fiscus bevestigt haar standpunt omtrent restaurant- en receptiekosten

Gepubliceerd op 05-05-2020 door Birger Van de Merlen

De fiscus heeft in maart in een circulaire bevestigt dat ze inzake directe belastingen niet van haar standpunt omtrent de aftrekbaarheid van restaurant-en receptiekosten zal afwijken, zelfs indien deze kosten zijn gemaakt met een publicitair doel.


BTW

De regel voor restaurant- en receptiekosten is dat de BTW op deze kosten niet aftrekbaar is. Rechtspraak en de administratie aanvaardt echter in zeer uitzonderlijke gevallen dat de btw op deze kosten toch gerecupereerd kan worden, indien de belastingplichtige kan aantonen dat deze kosten voor publicitaire redenen zijn gemaakt. In dit geval worden deze kosten niet meer aanzien als een onthaalkost, maar als een publiciteitskost. Het herkwalificeren naar een publiciteitskost is echter de uitzondering en in de meeste gevallen dus niet van toepassing.


Inkomstenbelasting

Inzake directe belastingen geldt er voor zowel restaurant- als receptiekosten eveneens een aftrekbeperking. Restaurantkosten zijn maximaal aftrekbaar voor 69%, terwijl receptiekosten aftrekbaar zijn voor maximaal 50%. Onze vorige minister van Financiën was van mening dat net zoals bij BTW, de restaurant- en receptiekosten voor 100% aftrekbaar kunnen zijn in het uitzonderlijke geval waarbij deze kosten gemaakt worden voor publicitaire redenen.

Zowel het Hof van Cassatie als onze huidige minister van Financiën zijn echter van oordeel dat inzake directe belastingen er niet naar het doel, maar naar de aard van de uitgaven dient gekeken te worden. Ongeacht of deze kosten een publicitair doel hebben, behouden zij aldus de aard van restaurant- en receptiekosten en hun aftrekbeperkingen tot respectievelijk maximaal 69% en 50%.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.