Mijn BVDM

Tax Shelter: gaming-industrie

Gepubliceerd op 04-06-2019 door Birger Van de Merlen

Recent heeft de wetgever beslist om de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten verder uit te breiden naar de gaming-industrie, om zo de groeiende sector een duw in de rug te geven.

In de wet van 29 maart 2019 heeft de wetgever beslist om, na het succesverhaal van de tax shelter voor audiovisuele werken, de tax shelter voor vennootschappen uit te breiden naar de investeringen in originele videospellen. Gelijkaardig aan de tax shelter voor audiovisuele werken, krijgt de investerende vennootschap een belastingvermindering in ruil voor de investering in een origineel videospel.

Originele videospellen

De wetgever heeft aan deze tax shelter wel enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moet het gaan om de ontwikkeling van een origineel videospel. Met origineel bedoelt men onder meer: het verhaal, de gameplay, de personages en de spelfuncties. Ook vervolgspellen worden aanvaard, mits 50% van het nieuwe spel originele elementen bevat.

De overige voorwaarden, zoals het opstellen van een raamovereenkomst en dergelijke zijn gelijkaardig aan de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten.

Fiscaal rendement

Net zoals bij de tax shelter voor audiovisuele werken, krijgen investerende vennootschappen een belastingvermindering van 356% op hun investering, wat een fiscaal rendement van 5,3% oplevert.

De investering is echter niet onbeperkt. Per belastbaar tijdperk kan men voor maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst gebruik maken van de belastingvermindering voor de tax shelter. Het investeringsbedrag is eveneens beperkt tot € 750.000,00. Voor de belastbare tijdperken waarin de vennootschapsbelasting 29% en 25% bedraagt, worden de maxima echter verhoogt naar respectievelijk € 850.000,00 en € 1.000.000,00.

Inwerkingtreding

Hoewel deze wet reeds op 16 april 2019 gepubliceerd is, treedt deze tax shelter pas in werking van zodra er aan twee voorwaarden voldaan is. Enerzijds moet de Europese Commissie haar goedkeuring geven en anderzijds dient er een overeenkomst tussen de gemeenschappen en de federale Staat afgesloten te worden.

Bij het voldoen aan deze voorwaarden, zal de minister van Financiën dit bekend maken in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe tax shelter zal dan van toepassing zijn vanaf de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.