Mijn BVDM

Breaking news!!! Minimale bedrijfsleidersbezoldiging – Afzonderlijke aanslag van 5% definitief geschrapt!

Gepubliceerd op 21-03-2019 door Nick Verheyden

Uit vertrouwde bron hebben wij vernomen dat op 19 maart in het parlement de extra aanslag van 5% op de minimumbezoldiging van 45.000 euro met onmiddellijke ingang werd afgeschaft! U mag er van uit gaan dat deze sanctie voor ontoereikende bezoldiging dus nooit bestaan heeft. Met de verkiezingen in aantocht, mocht elke partij nog enkele wetsvoorstellen neerleggen. De Commissie Financiën van 19 maart 2019 heeft een wetsvoorstel van de PS goedgekeurd “houdende opheffing van de sanctie wegens niet-voldoende bezoldiging aan de bedrijfsleider”.

In het kader van de tariefverlaging van de vennootschapsbelasting n.a.v. het zomerakkoord, werd deze extra belasting ingevoerd om te vermijden dat de eenmanszaken massaal zouden omvormen naar een vennootschap. De aanslag in de personenbelasting is immers aanzienlijk hoger dan deze in de vennootschapsbelasting. Door de daling van het tarief vennootschapsbelasting, wordt die kloof dus nog groter.

Om de “vervennootschappelijking” tegen te gaan werden twee maatregelen genomen.

  1. De minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders werd opgetrokken van 36.000 euro naar 45.000 euro om van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting te kunnen genieten.
  2. Er werd een extra belasting van 5% ingevoerd op het verschil tussen de minimumbezoldiging van 45.000 euro en de werkelijk opgenomen bezoldiging indien de werkelijk opgenomen bezoldiging lager is dan de minimumbezoldiging.

Met name deze tweede maatregel was op zijn minst controversieel te noemen. In sommige situaties, vooral bij groepen van vennootschappen ontstonden complexe situaties. Meer bepaald omdat in principe in elke vennootschap deze minimumbezoldiging moest opgenomen worden. Daarom werd er al voorzien in een uitzondering dat een bezoldiging van 75.000 euro aan een bedrijfsleider volstond indien het om een groep van vennootschappen ging.

Deze maatregel zorgde bijkomend ook voor een groot aantal parlementaire vragen.

Aangezien de vereenvoudiging van de fiscaliteit een van de doelstellingen van het zomerakkoord was, lijkt het logischer de personenbelasting aantrekkelijker te maken voor ondernemers, eerder dan de vennootschappen af te straffen.

Het door de PS ingediende wetsvoorstel is eenvoudig de schrapping van artikel 219quinquies uit het WIB 92. Hierdoor verdwijnt de extra belasting van 5% alsof het nooit bestaan heeft. De voorwaarde van de minimumbezoldiging voor het genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting blijft uiteraard wel bestaan.

De plenaire vergadering van donderdag 4 april 2019 heeft het wetsvoorstel aangenomen.

 

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.