Mijn BVDM

UBO-register maakt einde aan anonimiteit begunstigden vennootschappen, vzw’s, … 

Gepubliceerd op 02-02-2018 door Nick Verheyden

Europa is al een heel tijdje bezig met antiwitwaswetgeving. Onlangs is de Europese vierde antiwitwasrichtlijn ook in de Belgische wetgeving geïntegreerd. Zo wil Europa een halt toeroepen aan witwassen en de verdoken financiering van terrorisme. De Belgische wet ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ is op 16 oktober vorig jaar van kracht geworden.

Wat is het UBO?

In navolging van de wet heeft de Federale Overheidsdienst Financiën een register opgericht. Dat zogenaamde UBO-register – UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner – verzamelt, zoals de naam zelf zegt, de uiteindelijke begunstigden van

  • vennootschappen
  • trusts
  • stichtingen
  • (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk
  • juridische entiteiten vergelijkbaar met fiducieën en trusts

De ‘echte’ eigenaar

De uiteindelijke begunstigde is dus met andere woorden de natuurlijke persoon die achter een vennootschap of andere juridische entiteit zit, de uiteindelijke ‘echte’ eigenaar, degene die het zeggenschap heeft. Deze natuurlijke persoon heeft een bepaald percentage van de aandelen, heeft stemrecht of eigendomsbelang. De wetgever gaat momenteel uit van aandeelhouders die 25% of meer van de aandelen bezitten.

Is het niet helemaal duidelijk wie de natuurlijke persoon is achter de organisatie? Dan kan de Ultimate Beneficial Owner ook een leidinggevende zijn, een manager, een lid van de raad van bestuur, de mensen die het dagelijks bestuur handhaven, de stichters van een stichting of gewoonweg iedereen die zeggenschap heeft.

Gegevens begunstigden en aandeelhouders bijhouden

Vennootschappen, vzw’s, trusts en stichtingen zijn dus vanaf nu verplicht gegevens over hun begunstigden en aandeelhouders bij te houden. Het UBO-register zal worden aangelegd door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Zij zal alle gegevens verzamelen, beheren, controleren, bewaren en ter beschikking stellen. Welke info zal er verzameld worden? Naam, adres, nationaliteit en geboortedatum van de UBO en zijn aandeel in de economische belangen van de vennootschap, vzw, stichting of trust in kwestie.

Ook voor fiscale controle?

Betekent dit dat de fiscus nu automatisch ook toegang heeft tot dat UBO-register? Nee, zover gaat de wet niet. De fiscus mag het UBO-register enkel gebruiken voor dat waar het wettelijk ook voor dient: witwaspraktijken bestrijden en terroristische geldstromen blootleggen en er komaf meemaken. Ze mag het registeren niet gebruiken bij belastingcontroles en fiscale checks-ups. Tot nu… want voor de volgende Europese antiwitwasrichtlijn wordt al druk onderhandeld over het al dan niet publiek maken van dit UBO-register…

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.