Mijn BVDM

Autokosten: wijzigingen vanaf 2018 en 2020

Gepubliceerd op 23-11-2017 door Nick Verheyden

Ook in 2018 zullen de autokosten en de aftrekbaarheid ervan wijzigen. We hadden reeds enkele zaken vermeld in eerdere nieuwsmeldingen, maar ondertussen zijn er enkele zaken gewijzigd of duidelijker geworden.

1. Aanpak “valse” hybrides:

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, gaat de regering de valse hybrides aanpakken. Er werd toen gesteld dat de hybrides waarvan de batterij een vermogen van minder van 1 kWh per 100 kg gewicht van de wagen heeft, zou geherkwalificeerd worden als een vergelijkbare wagen met enkel fossiele brandstof als energiebron. We hadden ook vermeld dat deze 1 kWh nog kon aangepast worden. Dat heeft de regering ondertussen gedaan: het is 0,6 kWh per 100 kg gewicht van de wagen geworden.

Frappant om vast te stellen is dat bijvoorbeeld een Audi Q7 e-tron (0,69 kWh/100kg), een Porsche Panamera e-hybrid (0,65 kWh/100kg) en een Mitsubishi Outlander HPEV (0,65 kWh/100kg)(terreinwagen) wel echte hybrides zijn en een Toyota Prius PHEV (0,58 kWh/100kg) niet!

Auto’s die voor 1/1/2018 werden aangekocht blijven buiten schot. Onder aangekocht moet worden verstaan: het ondertekenen van de bestelbon.

2. Verlaging aftrekpercentage vanaf 2020:

Vanaf 2020 zal het aftrekpercentage worden bepaald door de volgende formule:

Dieselwagens: 120% – (0,5 x CO2-uitstoot)

Benzinewagen: 120% – (0,5 x CO2-uitstoot x 0,95)

Wagens op aardgas tot 11 fiscale PK: 120% – (0,5 x CO2-uitstoot x 0,90)

In de praktijk betekent dit voor de meeste personenwagen een drastische verlaging van het aftrekpercentage en vergelijking met de tabel die we tot 31/12/2019 mogen hanteren:

Aftrekpercentage CO2-uitstoot diesel CO2-uitstoot benzine/gas
120% 100% elektrisch 100% elektrisch
100% 0-60 g 0-60 g
90% 61 – 105 g 61 – 105 g
80% 106 -115 g 106 -125 g
75% 116 – 145 g 126 – 155 g
70% 146 – 170 g 156 – 180 g
60% 171 – 195 g 181 – 205 g
50% > 195 g > 205 g

3. Brandstofkosten voortaan ook aftrekbaar volgens de regels van de CO2-uitstoot:

Tot 31/12/2019 is de brandstof aftrekbaar voor 75%, ongeacht de CO2-uitstoot. Vanaf 1/1/2020 zal de brandstof dus slechts aftrekbaar zijn in functie van de CO2-uitstoot volgens de nieuwe formule zoals hierboven vermeld.

4. Ook voor éénmanszaken zullen de autokosten aftrekbaar worden in functie van de CO2-uitstoot:

Een zelfstandige (éénmanszaak) wordt belast in de personenbelasting. In de personenbelasting zijn de autokosten aftrekbaar ten belope van 75% van het beroepsgebruik. Vanaf 1/1/2018 zal het uniforme aftrekpercentage van 75% dus ook vervangen worden door een aftrek in functie van de CO2-uitstoot en later op basis van de nieuwe formule. Er wordt wel een overgangsregeling voorzien voor wagens die werden aangekocht voor 1/1/2018, dewelke nog aftrekbaar blijven aan 75%. Onder aangekocht moet worden verstaan: het ondertekenen van de bestelbon.

5. Samenvatting:

Vennootschapsbelasting Personenbelasting
aankoop voor 1/1/18 aankoop na 1/1/18 aankoop voor 1/1/18 aankoop na 1/1/18
Aftrekbepaling
tot 2017 op basis CO2 – schijven 75%
2018-2019 op basis CO2 – schijven op basis CO2 – schijven op basis CO2 – schijven / min. 75% op basis CO2 – schijven
vanaf 2020 op basis CO2 – formule op basis CO2 – formule op basis CO2 – formule / min 75% op basis CO2 – formule
Brandstof
tot 2017 75% 75%
2018-2019 75% 75% 75% 75%
vanaf 2020 op basis CO2 – formule op basis CO2 – formule op basis CO2 – formule / min 75% op basis CO2 – formule
Valse hybrides
tot 2017 uitstoot op roze formulier uitstoot op roze formulier
2018-2019 uitstoot op roze formulier uitstoot op roze formulier uitstoot op roze formulier uitstoot op roze formulier
vanaf 2020 uitstoot op roze formulier herkwalificatie fossiele brandstof uitstoot op roze formulier herkwalificatie fossiele brandstof

 

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.