Mijn BVDM

Beroepsmatige verhuur van gebouwen: voortaan ook met BTW?

Gepubliceerd op 30-08-2017 door Nick Verheyden

In hetzelfde zomerakkoord dat besliste over de hervorming van de vennootschapsbelasting, werd tevens een optie opgenomen om de beroepsmatige verhuur van gebouwen aan BTW te onderwerpen.

Waarom?

In België is de verhuur van gebouwen vrijgesteld van BTW, behoudens enkele specifieke gevallen. Dit heeft tot gevolg dat de kostprijs de oprichting, onderhoud en renovatie van die gebouwen doorgaans 21% duurder is en daardoor ook de huurprijzen hoger zijn. Sedert de invoering van de BTW-eenheid kon dit probleem in een aantal gevallen reeds opgelost worden, maar in bepaalde gevallen had deze BTW-vrijstelling een negatieve impact op de competitiviteit, zeker in vergelijking met onze buurlanden.

Principe?

Verhuurders van onroerende goederen zouden voortaan kunnen opteren om de verhuur aan BTW te laten onderwerpen. Dit heeft dan als gevolg dat de BTW op de oprichting, het onderhoud en de renovatie van die gebouwen aftrekbaar wordt.

Wat nu?

De nieuwe regeling zou enkel gelden voor huurcontracten afgesloten na 31 december 2017 en een regularisatie van oudere contracten zou niet mogelijk zijn. Er zijn reeds vele vragen gerezen of de bestaande contracten kunnen opgezegd worden om dan een nieuw contract af te sluiten met toepassing van BTW. Tevens worden vragen gesteld of bestaande BTW-eenheden nog nuttig zijn en of die niet kunnen opgeheven worden. Ook is nog niet duidelijk of de optie enkel kan uitgeoefend worden indien de huurder een BTW-plichtige is of niet… Allemaal vragen waarop vandaag nog geen antwoord voorhanden is. het blijft wachten op het wetsontwerp en de definitieve teksten van deze nieuwe regeling.

Wij houden u op de hoogte van zodra er meer nieuws is.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.