Mijn BVDM

De fiscale voordelen voor fietsen worden nu ook van toepassing op alle soorten fietsen.

Gepubliceerd op 07-06-2017 door Nick Verheyden

De Ministerraad van medio mei 2017 keurde een voorontwerp goed dat onder andere de fiscale voordelen voor het woon-werkverkeer uitbreidt naar alle soorten fietsen, dus ook de racefiets, de mountainbike en de speed-pedelec.

De enige voorwaarde is dat de fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor de woon-werk verplaatsingen.

Welke fiscale voordelen?

  • Vrijstelling van de kilometervergoeding die wordt betaald voor de woon-werk verplaatsingen (voor het jaar 2017 bedraagt de vergoeding maximaal 0,23 euro/km). Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders.
  • Vrijstelling van het voordeel in natura voor een fiets die door het bedrijf wordt ter beschikking gesteld aan de werknemer of de bedrijfsleider, ook als naast het woon-werkverkeer ook nog zuivere privé-kilometers gereden worden met de fiets. Deze vrijstelling blijft behouden, ook als de werkelijke beroepskosten worden bewezen.
  • De administratie bevestigde uitdrukkelijk dat beide voorgaande vrijstelling combineerbaar zijn!
  • 120% aftrek: alle kosten die de werkgever maakt in verband met de aankoop van de fiets en de toebehoren, het onderhoud en herstellingen van de fiets zijn voor 120% aftrekbaar. Ook de kosten om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen en dat bestemd is om de fietsen te stallen, of om de gebruikers van de fietsen te voorzien van een kleedruimte en sanitair zijn voor 120% aftrekbaar. (opgelet: voor vennootschappen is de 20% extra aftrek slechts tijdelijk! Voor meer informatie kan u met ons kantoor contact opnemen.)
  • Indien de gebruiker van de fiets beroepskosten bewijst, mag hij of zij bijkomend nog een forfaitaire kostenaftrek inbrengen van 0,23 euro/km, zelfs al wordt de fiets door de werkgever ter beschikking gesteld. Dit geldt zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders.

Is de BTW aftrekbaar?

  • Indien de fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, dan wordt dat voor BTW-doeleinden beschouwd als privé-gebruik. Daardoor is de BTW op de aankoop van de fiets en toebehoren, het onderhoud en de herstellingen niet aftrekbaar.
  • Indien de fiets ook wordt gebruikt voor beroepsmatige kilometers (bijvoorbeeld verplaatsing van kantoor naar een klant), dan is de BTW aftrekbaar in verhouding tot het beroepsgebruik. Dit beroepsgebruik moet aangetoond worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kilometeradministratie.
  • De BTW op de kosten die de werkgever maakt met betrekking tot het kopen, bouwen of verbouwen van onroerende goederen voor de stalling van de fietsen en/of voor het voorzien in kleedruimte en sanitair, kan volledig afgetrokken worden.

Alle voorgaande maatregelen zijn dus voor alle soorten fietsen van toepassing en dit vanaf het inkomstenjaar 2017.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.