Mijn BVDM

Nieuwe manier om de inhoudingsplicht te controleren

Gepubliceerd op 03-05-2017 door Nick Verheyden

Alvorens u een factuur van een aannemer, schoonmaakbedrijf, vleesverwerker of beveiligingbedrijf betaalt, moet u eerst controleren of deze leverancier geen fiscale of socialezekerheidsschulden heeft. Als uw leverancier schulden heeft en u betaalt toch de volledige factuur, riskeert u aangesproken te worden voor deze schulden en betaalt u nog een bijkomende boete. Het gaat om de zogenaamde inhoudingsplicht volgens artikel 30bis.

Alle zelfstandigen en vennootschappen hebben een inhoudingsplicht indien hun leveranciers uit de hierboven vermelde sectoren fiscale of socialezekerheidsschulden zouden hebben.

Indien deze leverancier socialezekerheidsschulden heeft, moet u 35% van het factuurbedrag exclusief BTW inhouden en doorstorten aan de RSZ. Indien het om fiscale schulden gaat, moet u 15% inhouden en doorstorten aan de overheid. Dus indien uw leverancier schulden heeft bij zowel sociale zekerheid als bij de fiscale overheid, dan moet u dus 50% inhouden en doorstorten en slechts 50% aan de leverancier betalen.

Opgelet: indien de factuur hoger is dan 7.143 euro, dan moet uw leverancier een attest afleveren waaruit blijkt hoeveel de fiscale schuld bedraagt. Is de schuld lager dan 15% van het factuurbedrag exclusief BTW, dan moet u het bedrag van de effectieve schuld inhouden en doorstorten. Is de schuld hoger dan 15% van het factuurbedrag exclusief BTW, dan volstaat de inhouding en doorstorting van 15%.

Tot voor kort kon u de controle op deze inhoudingsplicht enkel doen op http://www.socialezekerheid.be maar sinds kort is er een nieuwe website gelanceerd die ook op smartphone of tablet handig werkt: http://www.checkinhoudingsplicht.be .

Bewaar ook zeker het bewijs dat u de inhoudingsplicht gecontroleerd heeft, u kan een schermafdruk maken en aan de factuur van uw leverancier hechten. U voorkomt op die manier onterecht aangesproken te worden voor boeten en voor schulden van anderen!

 

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.