Mijn BVDM

Leasing en renting? De voordelen op een rijtje

Gepubliceerd op 03-11-2016 door Nick Verheyden

Als u aan leasing of renting denkt, denkt u wellicht meteen aan uw bedrijfswagen. Maar u kunt allerlei soorten roerende goederen leasen of renten: machines, werktuigen, kantoormateriaal, computers, kopieerapparaten, enz. Met renting of leasing bent u geen eigenaar van het goed in kwestie, u gebruikt het enkel. Wanneer het renting-  of leasingcontract dan ten einde loopt, kunt u het goed zelf aankopen. Tussen leasing en renting zijn enkele belangrijke verschillen die we even voor u op een rijtje zetten.

Leasing of financiële leasing

Leasing noemen we ook financiële leasing. De leasingmaatschappij koopt voor u (uw onderneming) het onroerend goed dat u wilt leasen. De aankoopfactuur staat op naam van de leasingmaatschappij en de maatschappij is dan ook de juridische eigenaar van het goed. U en uw onderneming mogen het goed in kwestie gebruiken. U bent de zogenaamde economische eigenaar. Om het goed te mogen gebruiken, betaalt u een leasingvergoeding. Het leasingcontract loopt over een bepaalde periode en op het ogenblik dat dit contract afloopt, kunt u het goed kopen. Deze aankoopoptie bedraagt minimaal 1% en maximaal 15% van de nieuwprijs.

Leasing: hoe zit het boekhoudkundig?

Het goed wordt beschouwd als eigendom van uw onderneming. De aankoop neemt uw boekhouder op in de activa, op de 25-rekening ‘Vaste activa in leasing’. Uw maandelijkse kost of afschrijving komt op de 630-rekening ‘Afschrijving op vaste activa in leasing’ te staan. Daarvoor houdt uw boekhouder rekening met de normale levensduur van het goed en niet zozeer met de lengte van het leasingcontract.

Leasing praktisch

U bestelt uw goed bij de leverancier die u uitkiest. U sluit intussen een leasingcontract af met de leasingmaatschappij. Op dat ogenblik bevestigt de leasingmaatschappij de bestelling bij uw leverancier. Die levert uw bestelling bij u af en stuurt de factuur naar de leasingmaatschappij. De leasingmaatschappij betaalt de factuur en u betaalt een leasingvergoeding aan de leasingmaatschappij.

Renting

Renting is zoals het woord zegt een vorm van huren. Uw bedrijf huurt  goederen van een leasingmaatschappij. De leasingmaatschappij is zowel de juridische als de economische eigenaar van het goed in kwestie. Op het einde van het rentingcontract kunt u het goed kopen tegen minimaal 16% en maximaal 45%.

En renting boekhoudkundig?

Bij renting blijft de verhuurder eigenaar van het goed en daarom hoeft u renting enkel in de kosten te verwerken. De betaalde kost neemt uw boekhouder op in een 61-rekening.

Voordelen leasing en renting

> Geen waarborg

U hoeft geen waarborg te betalen voor het goed dat u least of rent. De leasingmaatschappij is immers de juridische eigenaar. Zo fungeert het goed zelf als waarborg.

> Eigen middelen blijven beschikbaar

U hoeft uw eigen middelen niet aan te wenden om het goed te kopen en u kunt ze gebruiken voor andere investeringen.

> Aflossing naar eigen vermogen

Wilt u meer aflossen en een lagere restwaarde betalen op het einde van de rit? Of liever omgekeerd? U kiest zelf voor een grotere of kleinere aflossing.

> Administratie

De hele administratie rond de aankoop van het goed komt ten laste van de leasingmaatschappij. U heeft minder administratieve rompslomp.

> Btw

Omdat de leasingmaatschappij het volledige factuurbedrag inclusief de btw betaalt, financiert ze eigenlijk ook uw btw voor. U hoeft dan ook niet wachten op een terugbetaling. De leasingmaatschappij rekent u enkel btw aan in verhouding tot het gebruiksgenot.

 … maar ook nadelen

  • Uw leasingmaatschappij is geen vzw en wil geld verdienen met het contract dat ze met u afsluiten.
  • Wilt u bijkomende dienstverlening (onderhoud, verzekering,…), dan betaalt u meer.
  • Als u uw contract wilt beëindigen voor de vastgestelde duur, betaalt u extra.
  • U betaalt de btw niet in een keer, maar u betaalt er uiteraard wel rente op.

Bezint eer ge begint

Zowel leasing- als rentingcontracten zijn contracten van lange duur. Het is zeker verstandig om het contract goed door te nemen voor u tekent. Zijn er achteraf mogelijkheden om het contract nog aan te passen? Kunt u het opzeggen? Wat kost dat? Zijn er administratieve kosten? Hoeveel bedraagt de aankoopoptie?

Of u nu kiest voor leasen of renten of voor klassiek lenen bij een financiële instelling, hangt vooral af van uw specifieke situatie. Er zijn overal voor- en nadelen aan verbonden. Het is een kwestie van goed nadenken, wikken en wegen op voorhand… En van raad te vragen aan uw boekhouder.

 

Nog vragen over dit onderwerp? Stel ze ons in een mail of bel ons.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.