Mijn BVDM

Kleine vennootschappen en microvennootschappen: klein maar fijn

Gepubliceerd op 03-10-2016 door Nick Verheyden

Heeft u er al over gehoord? De Belgische overheid heeft een nieuwe vennootschapsvorm boven de doopvont gehouden: de microvennootschap. Door de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn en een Belgisch KB zijn ook de criteria voor een ‘kleine vennootschap’ gunstiger geworden. Zo geniet u als ‘kleine vennootschap’ van een hogere notionele interestaftrek en betaalt u geen belastingvermeerdering als u onvoldoende voorafbetalingen heeft gedaan in de eerste drie boekjaren na de oprichting van uw vennootschap.

Criteria kleine vennootschap en microvennootschap

Een kleine vennootschap voldoet aan deze criteria:

  • Uw jaaromzet bedraagt maximaal 9 000 000 euro excl. BTW
  • Uw balanstotaal overschrijdt 4 500 000 euro niet
  • Het jaargemiddelde van uw personeelbestand is niet hoger dan 50

Moedervennootschappen moeten hun balanstotaal en omzet berekenen inclusief de omzet en de balans van hun dochtervennootschappen. Dochtervennootschappen berekenen op individuele basis.

Een microvennootschap respecteert volgende grenzen:

  • Jaaromzet: max. 700 000 euro excl. BTW
  • Balanstotaal: max. 350 000 euro
  • Gemiddeld personeelsbestand: 10

Microvennootschapen mogen een beperkter jaarrekening neerleggen volgens het zogenaamde microschema. Zij genieten ook van een grotere vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing.

Aankoop vast actief: aanzienlijk belastingvoordeel voor de kleine vennootschap in het jaar van de investering

En er is nog meer: als kleine vennootschap mag u de aankoop van een materiaal of immaterieel vast actief in het jaar van de aanschaf een volledig jaar als beroepskost  aftrekken. Dat is een maatregel waarvan grote vennootschappen niet kunnen genieten. Voor hen geldt een beperking in functie van het moment waarop het vast actief is aangekocht.

Voorbeeld

Een BVBA schaft op 16 juli dit jaar een machine aan ter waarde van € 250 000. De machine zal over een termijn van vijf jaar worden afgeschreven. Is die BVBA een grote vennootschap, dan kan ze € 250 000 voor dit boekjaar (boekjaar loopt tot 31 december 2016) afschrijven:

€ 250 000 x 20% x 183/366 dagen

Voldoet de BVBA in kwestie aan de criteria van de kleine vennootschap, dan bedraagt de afschrijving op de machine € 50 000:

€ 250 000 x 20% x 366/366 dagen

De kleine vennootschap kan zo meer bedrijfskosten inbrengen dan de vennootschappen en heeft zo een kleinere belastbare grondslag. Uiteindelijk levert deze gunstmaatregel de kleine vennootschap een belastingbesparing op van bijna 8500 euro voor het aanslagjaar 2017.

 

Aanslagjaar 2017 Kleine vennootschap Grote vennootschap
Bedrijfsopbrengsten 2 500 000 2 500 000
Bedrijfskosten – 2 075 000 – 2 050 000
Resultaat 425 000 450 000
Verworpen uitgaven 50 000 50 000
Fiscaal resultaat 475 000 500 000
Belastbare grondslag 475 000 500 000
Belasting -161 453 -169 950
Besparing 8 498  

 

 

Uiteindelijk zal de grote vennootschap ook het volledig bedrag van de aanschaf kunnen inbrengen. Het zal alleen langer duren. Voor een kleine vennootschap is dit belastingvoordeel in het jaar van de investering toch een aanzienlijk voordeel.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.